1. Våra platser
  2.  » Checklista för hyra platser

Checklista för att hyra en privat plats

Gör så här:

  1. Preliminärboka den önskade platsen genom att klicka på länken, fylla i och skicka intresseanmälan.
  2. Läs om nyttjanderättsavtalet (länk finns längst ner på sidan när man går in på en privat plats).
  3. Platsägaren kontaktar dig.
  4. Vid överenskommelse skickar platsägaren nyttjanderättsavtalet för signering.
  5. Betalning sker via faktura som skickas till er från platsägaren.

Tänk på att:

-Detta är en process som kan ta ett par dagar från att du skickat in arrendekontraktet.
-Du kan även behöva ytterligare tillstånd, det är du som hyrestagare som ansvarar för att söka detta.
-Sök eventuella tillstånd i god tid innan ditt evenemang.

Eventuella tillstånd som kan behövas:

Om livsmedel

Serveringstillstånd alkohol

Tillstånd brandfarliga varor

  1. Våra platser
  2.  » Checklista för hyra platser

VÅRA
PLATSER

TÄNK PÅ

OM OSS