INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd – i enlighet med GDPR vi gör allt för att säkerställa att dina personuppgifter och din integritet skyddas vid användning av våra digitala tjänster.

 

Stadsutveckling i Sundsvall AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt skickar till oss då du tex. gör en intresseanmälan, genomför en bokning eller på annat sätt kontaktar oss eller interagerar med våra tjänster. Vi samlar in dina uppgifter för att fullfölja en platsbokning.

 

Stadsutveckling i Sundsvall AB delar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla en platsbokning. Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål.

 

Du har rätt att när som helst kontakta oss för att begära ut information om dina uppgifter. Du kan därefter be att få dem ändrade, kompletterade eller raderade. Vi kan radera samtliga uppgifter som ej som har lagstadgade krav på lagring (ex. bokföringslagen) eller om vi har andra legitima skäl som är förpliktigade att spara. Du kan kontakta oss via e-post albecker@stadsutvecklingsundsvall.se.

VÅRA
PLATSER

TÄNK PÅ

OM OSS