Checklista för att hyra en allmän plats

För att få hyra en allmän plats måste du först ansöka om tillstånd hos polisen.

Tänk på att detta är en process som kan ta upp till tre veckor från att du betalat handläggningsavgiften.

Ansökningshandlingar finns på polisens webbplats och det är i huvudsak två olika typer av tillstånd man behöver ta ställning till.

Offentlig tillställning

Allmän sammankomst

Gör så här:

  1. Preliminärboka den önskade platsen genom att klicka på länken, fylla i och skicka intresseanmälan.
  2. Ladda ner, fyll i och skicka in rätt blankett enligt ovan (det står på Polisens hemsida hur man gör) och bifoga eventuell skiss.
  3. När ansökan kommer in till polisen skickar de ut ett inbetalningskort på en handläggningsavgift.
  4. Viktigt att omgående betala handläggningsavgiften. Det är först när avgiften är betald som Polisen går vidare och begär ett yttrande från kommunen och andra berörda.
  5. Kommunen skriver ett yttrande till polisen med de villkor kommunen har för att upplåtelsen ska kunna godkännas.
  6. Kommunen har vetorätt vilket betyder att polisen inte kan ge tillstånd om kommunen inte anser att din ansökan kan godkännas.
  7. Oftast skriver kommunen att polisen får ge tillstånd om vissa villkor uppfylls, till exempel att du ska städa efter dig.
  8. Polisen skickar beslutet och yttranden till dig.
  9. Om allt är ok fastställs bokningen av vår administratör som återkommer till dig.

Du kan även behöva andra tillstånd, det är du som hyrestagare som ansvarar för att söka detta. Titta gärna på Sundsvalls kommuns webbplats (länk direkt till rätt sida).

Om livsmedel

Om brandfarliga varor

Obs, alkohol får inte serveras på kommunens mark, inte ens i slutna sällskap.

VÅRA
PLATSER

TÄNK PÅ

OM OSS